Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

Prosimy o skorzystanie z jednego z dwóch proponowanych rozwiązań:

Prosimy o pobranie Formularza zgłoszeniowego w formacie PDF i opatrzenie go podpisem elektronicznym (Prezesa/Wiceprezesa/Dyrektora/Zastępcy Dyrektora sądu. Podpisany elektronicznie formularz w formacie PDF proszę załączyć do aplikacji (pole: Dołącz podpisane dokumenty): wybrać dokument z dysku i kliknąć w pole: Dołącz.

W sytuacji, gdy nie będzie możliwym złożenie elektronicznego podpisu, prosimy o wydrukowanie i opatrzenie Formularza zgłoszeniowego własnoręcznym podpisem Prezesa/Wiceprezesa/Dyrektora/Zastępcy Dyrektora sądu. Skan podpisanego dokumentu proszę wysłać ze służbowej skrzynki mailowej lub sekretariatu na adres: rekrutacja@dostepnoscwsadach.pl.UWAGA: w przypadku zgłoszenia większej liczby pracowników, procedura zgłaszania powinna zostać przeprowadzona indywidualnie w odniesieniu do każdego z pracowników.

Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego on-line i skuteczne przesłanie wypełnionego i podpisanego dokumentu jest warunkiem koniecznym, aby móc zgłosić pracowników do udziału w szkoleniach.